Termeni

Termeni si conditii

Bine ati venit pe site-ul nostru www.kavalla.ro. Menținem acest site web ca serviciu pentru membrii noștri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord să respectați și să fiți obligați să respectați următorii termeni de utilizare. Revedeți cu atenție următorii termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu trebuie să utilizați acest site.

1. Acceptarea acordului.

2. Sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise în prezentul Acord de Termeni și Condiții ("Contractul") cu privire la site-ul nostru ("Site-ul"). Prezentul Acord constituie întregul și singurul acord dintre noi și dvs. și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la Site, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de sau prin intermediul Site-ului, precum și obiectul acest acord. Prezentul Acord poate fi modificat oricând de către noi din când în când, fără o notificare specială. Ultimul Contract va fi postat pe Site și ar trebui să revizuiți acest Acord înainte de a utiliza Site-ul.

3.
4. Dreptul de autor.

5. Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilația, traducerea magnetică, conversia digitală și alte aspecte legate de Site sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate (incluzând dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, utilizarea sau publicarea de către dvs. a oricăror astfel de probleme sau a oricărei părți a site-ului, cu excepția celor permise de secțiunea 4, este strict interzisă. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document sau alte materiale vizualizate prin intermediul site-ului. Publicarea informațiilor sau a materialelor pe Site nu constituie o renunțare la niciun drept în astfel de informații și materiale.

6.
7. Mărcile de service.
8. Produsele și numele menționate pe Site pot fi mărci comerciale ale proprietarilor lor. 9.
10. Dreptul limitat de utilizare.

11. Vizionarea, imprimarea sau descărcarea oricărui conținut, grafică, formă sau document de pe Site vă acordă numai o licență limitată, neexclusivă, utilizată exclusiv de dvs. pentru uz personal și nu pentru republicare, distribuire, cesiune, sublicență, vânzare , Pregătirea lucrărilor derivate sau altă utilizare. Nici o parte a conținutului, formularului sau documentului nu poate fi reprodusă sub nici o formă sau încorporată în orice sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic, altul decât pentru uz personal (dar nu pentru revânzare sau redistribuire).

12.

  1. Editarea, ștergerea și modificarea.

  2. Ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreție, de a edita sau șterge orice documente, informații sau orice alt conținut care apare pe Site.

15.

  1. Despăgubiri.

  2. Sunteți de acord să vă despăgubiți, să vă apărați și să ne despăgubiți pe noi și pe partenerii noștri, avocații, personalul, agenții de publicitate, furnizorii de produse și servicii și

filialele (colectiv "Părți afiliate") de orice răspundere, pierdere, revendicare și cheltuială, Comisioane, legate de încălcarea prezentului Acord sau de utilizarea Site-ului.

18.
19. Nontransferabil.
20. Dreptul dvs. de a utiliza Site-ul nu este transferabil. Orice parolă sau drept acordat dvs.

Pentru a obține informații sau documente nu este transferabil. 22. Disclaimer and Limits.

23. INFORMAȚIILE DIN SAU PRIN SITE-UL SUNT FURNIZATE "CA ATARE", "CA NECESAR", ȘI TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT RESPONSABILE (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DISTRIBUȚIA GARANȚIILOR IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU O SCOP SPECIAL). INFORMAȚIILE ȘI SERVICIILE POT CONȚINE BUGURI, ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. NOI ȘI PĂRȚILE NOASTRE AFILIATE NU SUNT NICI O RĂSPUNDERE PENTRU UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A INFORMAȚIILOR SAU A SERVICIULUI. În special, dar nu ca o limitare a acestora, noi și părțile noastre afiliate nu suntem răspunzători pentru niciun fel de daune indirecte, speciale, incidente sau consecvente (inclusiv pagube pentru pierderi de afaceri, pierderi de profit, litigii sau altele asemenea), indiferent dacă sunt bazate pe ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, ÎNCĂLCAREA (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RESPONSABILITATEA PRODUSELOR SAU ALTELE RĂSPUNDERI, CHIAR DACĂ ADEVĂRĂ PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. NEGAȚIA DE PAGUBE PREVĂZUTE MAI SUS ESTE ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE BAZELOR PROCESULUI ÎNTRE NOI ȘI TINE. ACEST SITE ȘI PRODUSELE, SERVICIILE ȘI INFORMAȚIILE PREZENTATE NU SUNT FURNIZATE FĂRĂ ACESTE LIMITĂRI. NICI UN FEL DE CONSULTARE SAU INFORMAȚII, ORICE SAU SCRISĂ, OBȚINUTE DE CĂTRE DVS. DE LA NOI DIN SITE, CREȘTE ORICE GARANȚIE, REPREZENTARE SAU GARANȚIE CARE NU ESTE EXPRUS PREZENTAT ÎN PREZENTUL ACORD. NU oferim consultanță juridică și nu intrăm în relații cu clienții.

24.

25. ORICE RESPONSABILITATE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ORICE DAUNE CAUZATE DE VIRUSUL CONȚINUT ÎN CADRUL FIȘEI ELECTRONICE CARE CONȚINE FORMULARUL SAU DOCUMENTUL ESTE DEFECTAT. NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ORICE DAUNE ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU CONSEQUENTIALĂ DE ORICE FEL DE CARE NU POT FI REZULTATE DE UTILIZAREA SAU NECESITATEA DE A UTILIZA SITE-ULUI NOSTRU. RĂSPUNDEREA MAXIMĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ÎN TEMEIUL TUTUROR CIRCUMSTANȚELOR VA FI EQUALĂ LA PRETUL DE CUMPĂRARE PE CARE TREBUIE SĂ PLĂTIȚI PENTRU ORICE MĂRFURI, SERVICII SAU INFORMAȚII.

26.
27. Utilizarea informațiilor.

28. Ne rezervăm dreptul și ne autorizați să utilizați și să alocați toate informațiile cu privire la utilizarea site-ului de către dvs. și toate informațiile furnizate de dvs. în orice mod compatibil cu Politica de confidențialitate. Toate observațiile, sugestiile, ideile, grafica sau alte informații comunicate de noi prin intermediul Site-ului (colectiv, "Prezentarea") vor fi pentru totdeauna proprietatea Conceptului. Conceptul nu va fi obligat să trateze nicio transmitere ca fiind confidențială și nu va fi răspunzător pentru nicio idee despre afacerea sa (inclusiv, fără a se limita la idei despre produs, serviciu sau publicitate) și nu va fi responsabilă ca urmare a oricăror asemănări care ar putea apărea În viitoarele produse, servicii sau operațiuni Concept. Fără a se limita, Conceptul va avea proprietatea exclusivă asupra tuturor drepturilor existente și viitoare existente în prezentarea de orice natură și natură peste tot. Conceptul va fi îndreptățit să folosească Prezentarea pentru orice scop comercial sau de altă natură, fără a vă acorda despăgubiri pentru dvs. sau orice altă persoană care trimite Dosarul. Recunoașteți că sunteți răspunzător de materialele pe care le transmiteți, iar tu, nu Concept, aveți întreaga responsabilitate pentru mesaj, inclusiv legalitatea, fiabilitatea, adecvarea, originalitatea și drepturile de autor.

29.
30. Servicii terțe.

31. Putem permite accesul sau publicitatea furnizorilor de produse sau servicii terțe ("comercianți") de la care puteți achiziționa anumite bunuri sau servicii. Înțelegeți că nu operăm sau nu controlam produsele sau serviciile oferite de comercianți. Comercianții sunt responsabili pentru toate aspectele legate de procesarea, împlinirea, facturarea și serviciul pentru clienți. Nu suntem parte la tranzacțiile încheiate între dvs. și comercianți. Sunteți de acord că folosirea unor astfel de comercianți este la riscul dvs. și este fără garanții de orice fel de către SUA, exprimate, implicite sau altfel incluzând garanții de titlu, adecvare pentru scopuri, comercializare sau neîncălcare. ÎN NICI UN CIRCUMSTANȚĂ NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE PROVENITE DIN TRANZACȚIILE DINTRE DVS. ȘI VÂNZĂTORII SAU PENTRU ORICE INFORMAȚII APLICABILE SITE-URILOR SAU ALTE SITE-URI LEGATE DE SITE-ULUI NOSTRU.

32.
33. Politicile comerciantului terț.

34. Toate regulile, politicile (inclusiv politicile de confidențialitate) și procedurile de operare ale comercianților se vor aplica în timp ce vă aflați pe astfel de site-uri. Noi nu suntem responsabili pentru informațiile pe care le furnizați Merchants. Noi și comercianții suntem contractori independenți și nici una dintre părți nu are autoritatea de a face declarații sau angajamente în numele celuilalt.

35.

  1. Politica de confidențialitate.

  2. Politica noastră de confidențialitate, care se poate schimba din când în când, face parte din prezentul acord.

38.

  1. Plăți.

  2. Reprezentați și garantați că, dacă achiziționați ceva de la noi sau de la comercianți, (i) orice informații de credit furnizate de dvs. sunt adevărate și complete, (ii) costurile

suportate de dvs. vor fi onorate de compania dvs. de carduri de credit și (iii) ), Veți plăti costurile suportate de dvs. la prețurile postate, inclusiv taxele aplicabile.

42. Legea valorilor mobiliare.

43. Acest site poate include declarații privind operațiunile, perspectivele, strategiile, situația financiară, performanța economică viitoare și cererea pentru produsele sau serviciile noastre, precum și intențiile, planurile și obiectivele noastre (în special în ceea ce privește ofertele de produse și servicii); Sunt declaratii anticipative. Aceste afirmații se bazează pe o serie de ipoteze și estimări care sunt supuse unor incertitudini semnificative, multe dintre ele depășind controlul nostru. Atunci când sunt utilizate pe site-ul nostru, cuvintele "anticipă", "așteaptă", "crede", "estimează", "caută", "planifică", "intenționează", "vor" Concepute pentru a se încadra în harti de valori mobiliare în condiții de siguranță pentru declarațiile anticipative. Site-ul și informațiile conținute aici nu constituie o ofertă sau o cerere de ofertă de vânzare a unor valori mobiliare. Niciuna dintre informațiile conținute în acest document nu este destinată să fie, și nu va fi considerată, încorporată în niciunul dintre dosarele sau documentele noastre referitoare la valori mobiliare.

44.
45. Legături către alte site-uri web.

46. ​Site-ul conține legături către alte site-uri web. Nu suntem responsabili pentru conținutul, precizia sau opiniile exprimate în astfel de site-uri web și astfel de site-uri web nu sunt investigate, monitorizate sau verificate pentru acuratețe sau exhaustivitate de către noi. Includerea oricărui site web legat de site-ul nostru nu implică aprobarea sau aprobarea site-ului web legat de noi. Dacă vă decideți să părăsiți site-ul nostru și să accesați aceste site-uri terțe, faceți acest lucru pe propriul risc.

47.
48. Drepturile de autor și agenții de drepturi de autor.

49. Respectăm proprietatea intelectuală a altora și vă cerem să faceți același lucru. Dacă considerați că lucrarea dvs. a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să furnizați agentului nostru pentru drepturile de autor următoarele informații:

50.
51. (a) semnătură electronică sau fizică a persoanei împuternicite să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor;
52.
53. (b) o descriere a muncii protejate prin drepturi de autor pe care o susțineți că a fost încălcată;
54.
55. (c) o descriere a locului în care materialul pe care îl considerați că încalcă legea se află pe Site;
56.
57. (d) adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail;
58.
59. (e) o declarație a Dvs. că aveți o credință de bună credință că utilizarea în litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și 60.

61. (f) O declarație făcută de dumneavoastră, făcută sub sancțiunea pedepsei, că informațiile de mai sus din Avizul dvs. sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor. Agentul nostru pentru drepturile de autor pentru notificarea reclamațiilor privind încălcarea drepturilor de autor pe site poate fi contactat prin trimiterea unui e-mail către agentul de drepturi de autor la adresa admin@conceptcarservice.ro

62.

63. Propuneri de produse și servicii propuse.

64. Toate descrierile produselor și serviciilor propuse se bazează pe ipoteze supuse schimbării și nu trebuie să vă bazați pe disponibilitatea sau funcționalitatea produselor sau serviciilor până când acestea sunt efectiv oferite prin intermediul site-ului. Ne rezervăm dreptul, la propria discreție, de a stabili modul în care vor fi atribuite înregistrările și alte promoții. Această determinare include, fără limitare, sfera, natura și calendarul tuturor acestor premii.

65.
66. Informații și comunicate de presă.

67. Site-ul conține informații și comunicate de presă despre noi. Cu toate că aceste informații au fost considerate exacte de la data pregătită, ne declinăm orice obligație sau obligație de a actualiza aceste informații sau orice comunicate de presă. Informațiile referitoare la alte companii decât cele ale noastre conținute în comunicatul de presă sau în alt mod nu ar trebui să se bazeze pe faptul că sunt furnizate sau aprobate de noi.

69. Diverse.

70. Prezentul Contract va fi tratat ca și cum ar fi fost executat și efectuat în Romania, și va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile Statului Roman (fără a ține seama de principiul conflictelor de legi). Orice cauza a acțiunii de către dvs. cu privire la Site (și / sau orice informații, produse sau servicii aferente) trebuie instituită în termen de un (1) an de la data la care a luat naștere sau a fi renunțat pentru totdeauna și interzis. Toate acțiunile sunt supuse limitărilor prevăzute în Secțiunea 8 și Secțiunea 10. Limba în acest Acord va fi interpretată în sensul înțelesului său echitabil și nu strict pentru sau împotriva oricăreia dintre părți. Toate procedurile judiciare care decurg din sau în legătură cu prezentul acord vor fi aduse exclusiv în Romania. Sunteți în mod expres la jurisdicția exclusivă a instanțelor menționate și consimțiți la serviciile extrateritoriale de proces. În cazul în care o parte din prezentul acord este considerată nevalabilă sau inaplicabilă, partea respectivă trebuie interpretată în conformitate cu legislația aplicabilă, iar porțiunile rămase vor rămâne în vigoare și în vigoare. În măsura în care orice din sau asociat site-ului este în conflict sau incompatibil cu prezentul acord, prezentul acord are prioritate. Eșecul nostru de a aplica orice prevedere a prezentului Acord nu va fi considerat o renunțare la o asemenea prevedere, nici dreptul de a aplica o astfel de prevedere.